2022-03-24

Effektive formatskift af flasker på aftapningsanlæg

Tappningsanläggning

Flasker i aftapningsanlæg findes ofte i forskellige størrelser og materialer. Dette kræver fleksibilitet i produktionen og mulighed for at tilpasse maskinerne hurtigt og præcist. Flasker skal ofte både inspiceres og fyldes - operationer, der begge kræver effektive formatomstillinger.

Behovet for formatomstillinger forekommer næsten overalt

Formatomstillinger er almindelige i næsten alle brancher, man skal bare vide, hvor man skal lede. Mange gange er der mulighed for at reducere omkostningerne, øge kvaliteten og forbedre de tekniske løsninger, hvis man ved, hvordan man skal gribe det an. En konverteringsmotor er en løsning, der nemt kan opfylde alle disse krav. Processen i et aftapningsanlæg er et godt eksempel på, hvordan dette kan se ud.

Linear Applications

Vejen gennem fabrikken

I et aftapningsanlæg kører de mere eller mindre skrøbelige flasker forbi med høj hastighed. Der kan være tale om op til 72.000 enheder i timen. Typisk gennemgår flaskerne følgende faser:

  • Skylning og rengøring
  • Sammenblanding
  • Påfyldning
  • Propning/kapsling
  • Etikettering
  • Emballering og palletering

Flere af disse operationer omfatter processer, hvor formatet i den maskine, der håndterer flaskerne, skal nulstilles under flaskernes rejse gennem fabrikken. Dette kræver et maskindesign, der minimerer den tid, der kræves til formatomstilling, samtidig med at nøjagtigheden bibeholdes under skiftet.

Tappningsanläggning_omställningsmotor

Formatomstilling i produktionslinjen på aftapningsanlægget

Hygiejne – et vigtigt spørgsmål

På fabrikker, der håndterer genbrugsflasker, er rengøring en afgørende betydning. Fabrikken skal kunne garantere, at de vaskede flasker er i en acceptabel stand, når de igen når frem til forbrugeren. En automatiseret proces, hvor et tryk på en knap er det eneste, der skal til for at ændre flaskeformatet i maskinen, har mange fordele i forhold til en manuel løsning. Behovet for menneskelig kontakt med maskinen minimeres.

Tidsbesparelse og eliminering af fejl

Automatiserede formatomstillinger forbedrer effektiviteten på flere måder. Selve konverteringsprocessen er øjeblikkelig. Når systemet er indstillet korrekt, er risikoen for fejl ved manuel justering elimineret, og maskinoperatørens arbejdsbyrde reduceres.

Selv om investeringen i konverteringsmotorer kan være en øget udgift til at begynde med, giver det en stor omkostningsbesparelse på lang sigt.

Kit C-rail

Fortæl en ven eller kollega: