2021-08-16

Tilbehør og tilvalg til skinnestyring – hvornår skal man bruge hvad?

Der er mange forhold, som skal tages i betragtning, når du vælger en skinnestyringsløsning. I mange tilfælde har du brug for at supplere med forskellige tilbehør. Udvalget er stort, og det er ikke altid let at få et overblik over, hvad der er tilgængeligt, og hvornår man skal bruge hvad. Vi spurgte en af Rollcos sælgere, Daniel Stifors, hvad du bør overveje.

Daniel Stifors tilbehør og tilvalg til skinnestyring

Et udvalg af tilvalg og tilbehør til skinnestyringer

Der er mange faktorer, der afgør, hvilket tilbehør du behøver for at konstruere en velfungerende skinnestyring.

– For at opnå en lang levetid og et lille behov for vedligeholdelse kan du f.eks. vælge en forspændt vogn eller en vogn med ekstra pakninger. Dette skyldes blandt andet faktorer som omgivelserne og særlige applikationskrav, nævnes det af Daniel.

Hvornår har man brug for en forspændt vogn?

Undertiden kan konstruktionen kræve en vogn med øget forspænding, f.eks. når der er behov for en vibrationsbestandig gang eller større stivhed. Kugleskinnestyringer har kugler i både større og mindre dimensioner. Generelt kan det siges, at større kugler giver større forspænding og omvendt. De mindre dimensioner giver en lettere gang, mens de større giver en mere præcis gang.

– Ved at øge kuglernes diameter i kugleløbet skabes et øget tryk på både skinnen og vognen, hvilket giver en stivere og mere præcis gang, nævnes det af Daniel. Den øgede modstand reducerer hastigheden en smule, men gangen er stadig let. 

Bestil vores prøvesæt

Forskellige løsninger til smøring og beskyttelse af skinner og vogne

Der findes forskellige tilbehør både til smøring og beskyttelse af skinnestyringen, herunder forskellige typer tætninger og ender til vognene. I omgivelser, hvor det kan være svært at smøre din skinnestyring, er en selvsmørende forsegling passende. Det smører løbende skinnen med fedt og reducerer vedligeholdelsesintervallet.

– Tætte ender bruges til at holde fedtet inde i vognen, mens skinnen holdes tør, nævnes det af Daniel. Dette er vigtigt i støvede omgivelser, da partiklerne ellers kan blandes med fedtet på skinnen og danne klumper. De tætte ender beskytter også selve vognen mod forurening. Tætte ender bruges f.eks. ofte på savværker og papirfabrikker, hvor meget finkornede partikler hvirvles rundt. Der er også forskellige løsninger til at beskytte skinnen, f.eks. propper, der forhindrer, at snavs og støv akkumuleres i monteringshullerne.

Ender med stålskrabere beskytter mod større hårde partikler, såsom svejsestænk og træflis, ved at skubbe dem væk, når de sidder fast på skinnen. Dette er en nem måde at forlænge levetiden på din skinnestyring.

– Når det drejer sig om valget mellem olie og fedt, anbefaler vi normalt almindeligt kuglelejefedt, nævnes det af Daniel. Men du skal altid tage hensyn til applikationen, hvorved særlige krav kan have indflydelse på valget af fedt. Til applikationer i fødevareproduktion er det vigtigt, at det anvendte fedt er fødevaregodkendt. Derfor skal vognene ofte affedtes og derefter smøres igen med FDA-godkendt fedt inden levering.

Forskellige løsninger til smøring og beskyttelse af skinner og vogne

Overfladebeskyttelse til skinner og vogne

Afhængigt af hvor stor en belastning omgivelserne er, kan skinnerne forsynes med forskellige overfladebehandlinger, der forlænger levetiden. Ud over de mest almindelige, såsom fornikling og forkromning, findes der specialbehandlinger, der giver ekstra høj korrosionsbeskyttelse.

– Hvilken overfladebehandling, der er mest ideel, fastslås af eksterne faktorer, men også af konstruktionen, mener Daniel. Nogle vogne, der bruger fedt som smøremiddel, danner f.eks. en film, når den bevæger sig langs skinnen. Dette tynde lag fedt fungerer i praksis som overfladebeskyttelse, og selve skinnen behøver derfor ikke at være rustfri.

Da det er applikationens behov og de eksterne forhold, der fastslår valget, er det altid godt at vælge en kompetent leverandør med et stort udvalg af forskellige skinner og overfladebehandlinger. I den forbindelse kan de også komme med anbefalinger om, hvilken type der er bedst egnet baseret på konstruktionen og omgivelserne.

Spændeelement til fastgørelse af belastning

Et spændeelement er tilbehør, der bruges, når der er behov for at fastgøre en belastning på skinnen. Afhængigt af applikationstypen kan du vælge et spændeelement, der enten styres manuelt eller med pneumatik.

– Det pneumatiske spændeelement skaber et hårdere tryk og kan også styres eksternt, nævnes det af Daniel. Ulempen er, at løsningen kan blive mere kompliceret, idet slangerne til trykluften skal følge bevægelsen.

Applikationens behov for spændekraft, og hvor hårdt belastningen skal låses fast er grundlæggende dét, der styrer valget af spændeelementer. En god idé er at lade en kyndig leverandør analysere behovene og med udgangspunkt i dem udvikle den rigtige type spændeelement.

Skinnestyring med kugler eller ruller

Et ofte forekommende spørgsmål er, om der skal vælges kugleskinnestyring eller rulleskinnestyring. Svaret på dette spørgsmål afhænger fuldstændigt af din applikation.

– Rulleskinnestyring er særligt velegnet til maskinapplikationer, der stiller krav til høj bæreevne i kombination med høj stivhed og høj vibrationsmodstand, nævnes det af Daniel.

Kugleskinnestyring er den mest almindelige type, og den fungerer på mange, hvis ikke de fleste applikationer. Det er normalt også en omkostningseffektiv løsning.

Læs mere om lineære systemere og aluminiumssystemer

Fortæl en ven eller kollega: