2021-10-27

Hurtige formatændringer og Leans 7 typer af unødvendigt spild

Förpackningsmaskin_omställningmotor

Lean er en velkendt metode til at optimere drift, reducere ressourcespild og skabe mere værdi for kunder. Metoden er baseret på tre principper, hvor det ene, Muda, handler om spild og overflødigt arbejde, der ikke skaber værdi. For de fleste virksomheder er det indlysende, og noget alle stræber efter, men hvad skal der egentlig til for at lykkes? Udover at ændre arbejdsmetoder og andet løbende forbedringsarbejde, er der mange komponenter og tekniske løsninger, der kan hjælpe dig. En af disse løsninger er positioneringssystemer.

Øgede krav til fleksibilitet og hastighed

For de fleste producenter er kravene til kortere opsætningstider og højere fleksibilitet stadig stigende. Du skal hurtigt kunne tilpasse produktionslinjen til forskellige produkter. Det ligger i direkte forlængelse af, hvad Lean går ud på. Men hvordan kan man egentlig det, når man har en produktionslinje med mange forskellige komponenter som f.eks. føringer, skinner, etiketprintere og kameraer, der alle skal konfigureres? Indstillinger, der foretages manuelt f.eks. med håndhjul, kan kræve mange timers arbejde. Derudover er problemet, at det er svært at få nøjagtig samme indstillinger og positioner hver gang. Uanset hvor dygtige og præcise operatørerne er, er der altid en menneskelig faktor til stede. Ved at automatisere processen og installere positioneringssystemer kan alle disse komponenter automatisk indstilles til en ny position – effektivt og præcist.

Formatomställning_paket

Hvad er positioneringssystemer?

Positioneringssystemer er komplette enheder med motor, integreret styring, BUS-kommunikation og målesystem. De er ideelle til at styre f.eks. lineære enheder, elektriske aktuatorer og kuglespindler. Da positioneringssystemerne har alt integreret i et meget kompakt format, er det nemt at installere dem i de eksisterende systemer. I systemer, der f.eks. opereres med håndhjul, afmonterer man håndhjulet, installerer positioneringssystemet og aktiverer det. Det er normalt ikke sværere end det.

Se vores lösninger

De 7 typer spild og hvordan positioneringssystemer hjælper dig med at undgå dem

Overproduktion
Når produktionslinjen er indstillet til et særligt produkt, er det ofte fristende at benytte lejligheden til at producere ekstra. Men med positioneringssystemer kan du skifte en hel produktionslinje på bare et par minutter, hvilket betyder, at du ikke behøver at fremstille mere end nødvendigt eller starte produktionen tidligere, end det faktisk kræver. Overproduktion medfører altid en risiko for spild. Set fra et bæredygtighedsperspektiv er det også en god idé at spare på både råvarer og energi.

Ventetid
Det tager ofte lang tid at foretage manuelle justeringer i en produktionslinje. Automatiske formatændringer reducerer væsentligt opsætningstider og produktionsstop. På denne måde udnyttes ressourcerne bedre, da der vil være minimal ventetid for personale og maskiner, før produktionen går i gang.

Lager

Med hurtige formatændringer og korte opsætningstider er det lettere at fremstille "on-demand" i stedet for at producere mere, end der faktisk kræves, og derefter lagerføre det. Lagerføring binder kapital, og der er altid en risiko for, at det, der er på lager, aldrig bliver forbrugt eller solgt. Derudover kræver lagre ofte større lokaler og kan alt i alt medføre øgede omkostninger på flere forskellige måder.


Bevægelse
Gennem automatiserede formatændringer behøver operatører ikke manuelt at ændre indstillingerne på de enkelte komponenter i produktionslinjen. Dermed minimeres risici for arbejds- og slidskader for personalet. Med fleksible produktionslinjer kan de enkelte trin i større processer kombineres, hvilket potentielt kan reducere materialeforflytninger og gøre processen mere effektiv.

Defekter/omarbejde

De indbyggede intelligente positioneringssystemer sikrer, at en position altid vil blive indstillet på samme måde, ligesom de indbyggede funktioner automatisk korrigerer for utilsigtede ændringer. Dermed undgår du svig og eventuelle klager. På den måde slipper du også for at skulle kassere materialer og bruge ekstra ressourcer på at producere erstatninger.

Overarbejde

Da positioneringssystemers resultater er utrolig nøjagtige sammenlignet med manuelle, bruger du ikke unødvendige ressourcer i produktionen. For eksempel behøver du ikke at producere prøver for at tilpasse indstillingerne og justere positionerne. Og da formatændringerne hurtigt kan justeres, er det let at indstille produktionen og dermed i visse tilfælde springe unødvendige manuelle opgaver over, der ikke tilføjer nogen værdi til produktionen.

Transport

Hvis du kun producerer, hvad du har brug for, begrænser du unødvendig transport og fragt af materialer. Det gælder f.eks. råvarer, der i visse tilfælde skal transporteres over lange afstande, hvilket medfører CO2-udledninger. Du kan også undgå unødvendig flytning af materialer og andet på produktionsfaciliteten, ​​for eksempel overproduktion, der skal pakkes og opbevares. Eller at produktionslinjen kræver manuelt arbejde for at flytte varerne videre til den næste del af processen. Dette er alle former for transport, der hverken tilføjer værdi til kunden eller selve produktet – men koster ressourcer.

Lean er naturligvis meget mere end hurtige formatændringer. Det er en metode, der involverer hele driften og forretningen. Men det kan være godt at vide, at der nogle gange findes enkle løsninger, der også kan være nyttige.

Båndtransportör

Fortæl en ven eller kollega: