2021-09-15

Pneumatiske eller elektriske cylindre?

Pneumatic input to robot handle in intelligence factory

Pneumatiske aktuatorer er meget almindelige inden for industriel automatisering. Selv om pneumatiske systemer ofte er en god løsning, finnes der alternativer, der er mere bæredygtige, især hvad angår økonomi og energibesparelser. Alternativerne har også klare fordele, når det kommer til effektivitet, sikkerhed og produktionskvalitet.

Økonomi og energibesparelse

Generelt har trykluftsystemer en lav virkningsgrad. Kompressorer kræver meget energi, og for mange virksomheder kan de derfor være en stor omkostning. Derudover går meget af luften tabt på grund af lækager, og lange slanger medfører trykfald. Det er ikke ualmindeligt, at op til 50% af den tilsatte mængde går tabt på grund af lækager. Både fra et økonomisk og et energibesparende perspektiv kan det derfor være fordelagtigt at vælge elektriske aktuatorer i stedet, da de har en virkningsgrad på 80% sammenlignet med pneumatiske cylindre, der ligger på omkring 10%.

En pneumatisk løsning kan virke attraktiv, fordi den generelt er billigere end en tilsvarende løsning med elektrisk cylinder. Men på grund af sin høje effektivitet og lave driftsomkostninger har den elektriske cylinder en meget kortere tilbagebetalingsperiode. Den lidt større slaglængde og de større dimensioner gør den elektriske løsning rentabel allerede inden for et år – omkostningerne fra de pneumatiske løsninger vil derfra overstige den elektriske løsnings højere investeringsomkostninger.

Se vores lösninger

Sikker produktion til validerede processer

Elektriske cylindre kan være mere komplekse at installere end pneumatiske cylindre, men når systemet er på plads, får du en sikker og pålidelig produktion med præcise cyklusser og repeterbarhed. De elektroniske cylindre er programmerbare, og det er muligt at indtaste flere forskellige positioner i samme cyklus. Med pneumatiske enheder er du ofte begrænset til slutpositionerne. Derudover er det sværere at indstille pneumatiske systemer, og man får derfor ikke altid samme nøjagtighed. Trykluften svinger og påvirkes i høj grad af omgivende faktorer.

For produktioner, der kræver validerede processer, er elektriske aktuatorer at foretrække, fordi de giver bedre kontrol og garanterer ensartet kvalitet. Da alle indstillinger er programmeret, er det ikke muligt at manipulere eller ved et uheld ændre indstillingerne i produktionsflowet. STO (Safe Torque Off)-funktioner, der ofte er integreret i det elektriske system, sikrer også operatører og vedligeholdelsespersonale en tryggere og sikrere arbejdsplads.

PNCE

Rent og sikkert arbejdsmiljø

Et trykluftsystem kan kræve meget vedligeholdelse og service. Der skal regelmæssigt kontrolleres for lækager, og filtre skal løbende udskiftes for at sikre ren returluft. Dette er både vigtigt for personalet, der arbejder på fabrikken, men også for selve produktionen. I brancher som f.eks. medicinal- og fødevareindustrien, er et rent produktionsmiljø af afgørende betydning. I disse tilfælde kan en elektrisk cylinder være en bedre løsning, da den sikrer et lukket system. En anden fordel er, at den elektriske cylinder normalt er meget mindre larmende og dermed bedre for produktionspersonalet, da hvinende trykluft er en velkendt årsag til støj i branchen.

Båndtransportör

Fortæl en ven eller kollega: