2020-10-20

Sådan håndterer du parallelitetsproblemer ved lineær bevægelse

image001

Helt at undgå parallelitetsproblemer ved lineær bevægelse er næsten umuligt. Men der er måder at håndtere dem og dermed lette monteringen af skinneføringen og i sidste ende reducere slitagen på skinnerne.

At håndtere parallelitetsproblemer

Lineærføringer med recirkulerende kugler har høj præcision og også kapacitet til at håndtere tunge belastninger med høj nøjagtighed og bevægelseskontrol. Men i visse situationer og applikationer kan disse styrker også skabe begrænsninger. For at opnå disse resultater, skal skinnerne nemlig monteres parallelt og i niveau med hinanden. Desuden med stor nøjagtighed – det handler om hundrededele af en millimeter. Når monteringsfladerne ikke er helt parallelle eller stive, kan monteringen blive både tidskrævende og dyr. Parallelitetsproblemer medfører desuden slitage, hvilket igen reducerer levetiden drastisk.

Hvilken retning styrer? 

Det første skridt er at finde ud af, hvilken retning, der styrer og har størst behov for nøjagtighed. Er det vigtigste, at lineærføringen er slørfri sideværts eller lodret, eller kan en vis afvigelse accepteres i alle retninger? Svaret på dette spørgsmål vil afgøre, hvilken eller hvilke skinner, der skal være faste eller flydende. Ved at konstruere lineærføringen med en passende kombination af styrende, vinkelkompenserende eller flydende skinner, får du en effektiv løsning både til at håndtere parallelitetsfejl og vinkelfejl i konstruktioner og reducere monteringstiden. En anden vigtig fordel er, at monteringsfladerne af og til ikke behøver at blive bearbejdet.

Læs alt om linærføring

Kombiner skinner

Ved at bruge en fast skinne og en flydende kan problemet med at tilpasse to monteringsflader løses. Det kompenserer for aksial bevægelse af vognen og for parallelitetsfejl.

Ligeledes kan en kombination af en vinkelkompenserende skinne og en flydende skinne håndtere både parallelitetsfejl og vinkelfejl.

Men afstanden mellem skinnerne kan udgøre et problem. Jo længere afstanden er, desto større indvirkning får en eventuell hældning eller vridning i gulvet, hvilket gør det vanskeligere at kompensere med denne type løsning.

CompactRail_T_U_DK

Læs mere om, hvordan du undgår parallelitetsproblemer

New call-to-action

 

Fortæl en ven eller kollega: