2022-09-06

Synkron drift af båndtransportører

20201009_101744

Når der er behov for at samkøre flere transportbånd i en synkroniseret proces, kan dette løses på flere måder. Motorens placering og den måde, hvorpå transportbåndene er forbundet, er to faktorer, der skal tages i betragtning, når man vælger en løsning. Her ser vi nærmere på, hvordan det kan se ud, hvis man ønsker at forbinde to eller fire båndtransportører.

Behovsanalyse fører til den rigtige løsning

Når man designer et transportbånd, er der mange variabler, der skal tages i betragtning. Størrelsen, formen og vægten af det materiale, der skal håndteres på transportbåndet, er af stor betydning. Der skal også tages hensyn til transportafstanden, hastigheden og den nødvendige nøjagtighed. De unikke faktorer i hvert enkelt tilfælde fører ofte til unikke designs.

Det er ikke ualmindeligt, at der er behov for at køre flere båndtransportører parallelt og synkront. Det er i virkeligheden kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan dette kan løses. Selvfølgelig er man altid på udkig efter det mest effektive og rentable design.

Synkroniseret parallel drift ved hjælp af en synkroniseringsaksel

I dette eksempel krævede applikationen en synkroniseret samkøring af to separate båndtransportører. Ved at tage to standard transportbånd med endedrev og forbinde dem med hinanden ved hjælp af en synkroniseringsaksel, var det muligt at gennemføre dette på en relativt enkel måde. Synkroniseringsakslen betød desuden, at der kun var brug for én motor til at drive begge transportører.

En løsning som denne gør det muligt at køre materiale parallelt på to bånd helt synkront. Ved at forbinde to smallere transportbånd, som vist på billedet nedenfor, frigøres der plads mellem båndene. Det kan f.eks. bruges til at placere en griber mellem transportbåndene, som kan rotere materialet. En anden mulighed er at placere et mindre, kort transportbånd i en 90° vinkel monteret på to små vertikale aktuatorer, der bevæger sig op og ned. De kan så anvendes til at skubbe materialet ud af den oprindelige kørselsretning.

Det frie rum mellem transportbåndene kan også bruges til andre processer, såsom fræsning, gravering, tapening, limning m.m. Dette kan således udføres på både over- og undersiden samtidig. Desuden er dette en omkostningseffektiv løsning sammenlignet med et bredere transportbånd, som måske skulle have været over 1000 mm bredt.

2_synkroniserade_bandtransportörerTo standardbåndtransportører med endedrev, der er forbundet med hinanden ved hjælp af en synkroniseringsaksel.

Enkel konstruktion til sammenkobling af fire transportbånd

Hvordan kan man så samkøre mere end to båndtransportører? I dette tilfælde skulle fire transportører køre simultant. Ved at vælge et centralt drev, dvs. ved at placere motoren i midten, blev der frigjort plads ved ind- og udløbsområdet. Samtidig var motoren også skjult nedenunder.

Her kan man også med fordel vælge en større motor, der kan drive alle fire bånd alene. I anvendelsen på billedet nedenfor er der monteret små aluminiumsvinkler, hvorpå der er monteret en 2 mm tyk plade af rustfrit stål. Vinklerne gør det muligt at justere pladen mellem hver transportør til samme højde som transportbåndene, så man undgår at materiale falder ned mellem bånede. En løsning som denne er god ud fra et omkostningssynspunkt og fungerer godt til transport af større materialer som f.eks. tekstiler, fiberdug osv.

4_synkroniserade_bandtransportörer

Konstruktion, hvor fire båndtransportører er kombineret med et centralt drev.

New call-to-action

Fortæl en ven eller kollega: