2023-06-15

Hvad skal du overveje, når du installerer din skinneføring?

To skinneføringer, der fungerer i ét system, bør ikke være monteret skæve. Især ikke i forskellige retninger. Man skal altid stræbe efter, at skinneføringerne er så parallelle som muligt for at have et velfungerende system.

Optimer ydeevnen via korrekt balancerede skinner

Præcisionen er afgørende, når det kommer til montering af skinneføringer. Derfor bør en skinneføring altid understøttes i to retninger. Når skinnen skrues på plads via sine fastgørelseshuller, understøttes den automatisk af underlaget. Men den bør også understøttes sideværts. Dels fordi den kan optage større kræfter sideværts, og fordi man tvinger den til at blive lige.

Undgå parallelitetsproblemer ved at sikre med Compact Rails u-skinne

Jo mere lige en skinneføring er, jo bedre virker den. Så snart du har mere end én skinneføring, der arbejder i systemet, risikerer du at få et parallelitetsproblem, hvis skinnerne er monteret skæve.

- Hvis man kun har én skinne, betyder det ikke så meget, om der er en vis krumning. Men hvis man bygger et system med to parallelle skinner, hvilket er meget almindeligt, så er det en god start, at den første skinne er så lige som muligt for at kunne få dem parallelle, siger vores ingeniør Pontus.

Skinneføringer har ofte højere præcision, end den pågældende applikation kræver. Man kan derfor forestille sig, at en nogenlunde opretstående skinneføring er understøttet af en skinne, der er i stand til at optage nogle parallelitetsfejl. Et eksempel på et muligt produkt her er Compact Rails u-skinne .

Tips fra Pontus:

  • Understøt din skinneføring i to retninger ved montering
  • Præcisionen er meget vigtig for skinneføringens ydeevne
  • Brug om muligt en støtteskinne, der udligner eventuelle parallelitetsfejl

Pontus besvarer vores kunders spørgsmål

 

Fortæl en ven eller kollega: